วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก) พระอินทร์มาเชิญก๋ำกาดำเหาะขึ้นมายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแก้ไขปริศนาธรรมแก่เหล่าเทวดา

SKU: 02_27_20140525_MR01_01_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพช่องนี้ กล่าวถึงพระอินทร์มาเชิญก๋ำกาดำเหาะขึ้นมายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแก้ไขปริศนาธรรมแก่เหล่าเทวดา พระอินทร์เห็นว่าก๋ำกาดำได้พรากจากมารดามาเป็นเวลานาน จึงเหาะไปยังเมืองมิถิลา เพื่อนำนางจันทเทวี มารดาก๋ำกาดำได้มาพบลูก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
สถาปัตยกรรมล้านนา,เครื่องแต่งกายล้านนา,ผ้าซิ่น,ผ้าซิ่นตีนจก,ผ้าซิ่นต๋า,เครื่องเขิน
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
2.10 * 0.87 เมตร
DIGITAL SIZE:
6256 x 3257 Pixels