วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก) กล่าวถึงนางจันทเทวีถูกขับออกมาจากเมืองพรหมทัตโดยการถูกลอยแพ

SKU: 02_27_20140525_MR01_01_2 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
กล่าวถึงนางจันทเทวีถูกขับออกมาจากเมืองพรหมทัตโดยการถูกลอยแพ แพได้ผ่านวังน้ำวนและแพแตก ทำให้นางจันทเทวีถูกพัดไปติดฝั่งเมืองมิถิลาและอาศัยอยู่กับแม่เฒ่า จนในที่สุดพระอินทร์ได้เหาะมาอุ้มนางจันทเทวีไปพบกับก๋ำกาดำ ส่วนก๋ำกาดำลอยไปติดฝั่งบริเวณอุทยานเมืองพาราณสี จึงเดินหลงเข้าไปในอุทยานและถูกแม่เฒ่าปักขิกาผู้ดูแลอุทยานใช้บ่วงจับได้ ก๋ำกาดำจึงอาศัยอยู่กับแม่เฒ่าปักขิกา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_01_2
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
2.13 * 0.87 เมตร
DIGITAL SIZE:
5856 x 2805 Pixels