วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก) กล่าวถึงนางจันทเทวีถูกขับออกจากเมือง นางจึงได้เข้ามาขออาศัยอยู่กับสองตายายที่ชายป่าเเละได้กำเนิดบุตรชายนามว่า “ก๋ำกาดำ”

SKU: 02_27_20140525_MR01_01_3 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
กล่าวถึงนางจันทเทวีถูกขับออกจากเมือง นางจึงได้เข้ามาขออาศัยอยู่กับสองตายายที่ชายป่า ครั้นเวลาล่วงไปครบ 10 เดือน นางได้ให้กำเนิดบุตรชายซึ่งมีผิวพรรณสีดำสนิท จึงให้ชื่อว่า “ก๋ำกาดำ” สองตายายได้ช่วยเลี้ยงดูจนก๋ำกาดำอายุครบ 6 ขวบ ครั้นความทราบถึงท้าวจิตตราชและนางสิงคี จึงมีพระบัญชาให้ขับไล่สองแม่ลูกออกไปจากเมือง ถือบุตรชายของนางว่าเป็นกาลกิณี เหล่าทหารจึงนำสองแม่ลูกไปลอยแพ ส่วนสองตายายเศร้าโศกเสียใจอย่างหนักจนอกแตกตายสิ้นชีวิตไปในที่สุด
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ถาปัตยกรรมล้านนา,เครื่องแต่งกายล้านนา,ผ้าซิ่น,ผ้าซิ่นตีนจก,ผ้าซิ่นต๋า,ซิ่นก่านคอควาย,การคลอดลูกแบบโบราณ -ซิ่นก่านคอควายเป็นซิ่นที่พบในเฉพาะเมืองแพร่เท่านั้น
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_01_3
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
2.10 * 0.87 เมตร
DIGITAL SIZE:
6436 x 2919 Pixels