วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก) นางจันทเทวีสะพายย่ามเดินร้องไห้ออกจากเมืองพรหมทัต เนื่องจากท้าวพรหมทัตขับไล่ เเละก๋ำกาดำได้ยกทัพมารอนอกเมืองพรหมทัตเพื่อขอพบบิดา ท้าวพรหมทัตได้รับคำยุยงของกาละกะเสนา ก็ให้ยกทัพออกไปต้าน

SKU: 02_27_20140525_MR01_01_4 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพในช่องภาพนี้ มีภาพเหตุการณ์ที่ไม่ต่อเนื่องกันสองช่วง ช่วงแรกเป็นภาพในมุมล่างซ้าย ปรากฏภาพนางจันทเทวีสะพายย่ามเดินร้องไห้ออกจากเมืองพรหมทัต เนื่องจากท้าวพรหมทัตขับไล่ จากนั้นภาพเหตุการณ์ที่เหลือทางด้านขวา เล่าเรื่องในช่วงท้ายเรื่อง คือ ก๋ำกาดำได้ยกทัพมารอนอกเมืองพรหมทัตเพื่อขอพบบิดา ท้าวพรหมทัตได้รับคำยุยงของกาละกะเสนา ก็ให้ยกทัพออกไปต้าน ในขณะที่เดินทัพนั้นเอง กาละกะเสนาก็ถูกธรณีสูบ ท้ายที่สุดท้าวพรหมทัตเข้าใจเรื่องราวความเข้าใจผิดต่างๆ ก็ให้เชิญนางจันทเทวีและก๋ำกาดำเข้ามาในเมือง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
สถาปัตยกรรมล้านนา, เครื่องแต่งกายล้านนาโบราณ, ผ้าซิ่น, ผ้าซิ่นตีนจก, ผ้าซิ่นต๋า, เครื่องเขิน, ลายสักยันต์
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_01_4
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
2.10 * 0.87 เมตร
DIGITAL SIZE:
6486 x 3385 Pixels