วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก) ครั้นเมื่อก๋ำกาดำถอดรูปผิวดำลักลอบเข้าไปหอนอนนางเทพกัญญาและนางพิมพา

SKU: 02_27_20140525_MR01_01_5 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ในช่องนี้ ภาพเล่าเรื่อง ครั้นเมื่อก๋ำกาดำถอดรูปผิวดำลักลอบเข้าไปหอนอนนางเทพกัญญาและนางพิมพา ฝ่ายนางพิมพาก็ตั้งคำถามปัญหาธรรม 7 ประการ ซึ่งก๋ำกาดำสามารถตอบคำถามปัญหาธรรมทั้ง 7 ประการได้ทั้งหมด นางทั้งสองจึงเชิญก๋ำกาดำร่วมหอลงโรงด้วย แต่ก่ำก๋าดำปฏิเสธ เหาะหนีขึ้นไปในอากาศ นางทั้งสองจึงวิ่งไล่ตามแต่ไม่เป็นผล ฝ่ายก่ำก๋าดำเมื่อกลับถึงกระท่อมก็ได้นำดอกไม้จัดเป็นรูปตนเอง ฝากให้นางปักขิกานำไปถวายแก่พระธิดาทั้งสอง เมื่อพระธิดาได้เห็นดอกไม้ก็จำได้ จึงจัดแก้วแหวนเงินทองให้นางทาสีเอาไปให้ที่กระท่อมนางปักขิกา แต่นางทาสีกลับไม่พบชายรูปงาม ก็นำความไปทูลพระธิดา ครั้นเมื่อได้รับฟังคำกราบทูลสองพระธิดาจึงร้องไห้คร่ำครวญ ในตอนสุดท้ายก่ำก๋าดำก็ได้ครองรักกับสองพระธิดาด้วยความช่วยเหลือของพระอินทร์ ฝ่ายพระอินทร์ก็ต้องการความช่วยเหลือจากก่ำก๋าดำเช่นกันก็อัญเชิญให้เหาะขึ้นไปยังสวรรค์ เพื่อไขข้อข้องใจปัญหาธรรม
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
สถาปัตยกรรมล้านนา, เครื่องแต่งกายล้านนาโบราณ, ผ้าซิ่น, ผ้าซิ่นตีนจก, ผ้าซิ่นต๋า, เครื่องเขิน
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_01_5
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
2.10 * 0.87 เมตร
DIGITAL SIZE:
6131 x 3226 Pixels