วัดเวียงต้า (ทิศเหนือ) พระอินทร์รับสั่งให้เทพธิดาองค์หนึ่งแฝงกายอยู่ในฝักต้นงิ้วที่ขึ้นในอุทยานเมืองพาราณสี

SKU: 02_27_20140525_MR01_02_4 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ช่องนี้เล่าเหตุการณ์เมื่อพระอินทร์รับสั่งให้เทพธิดาองค์หนึ่งแฝงกายอยู่ในฝักต้นงิ้วที่ขึ้นในอุทยานเมืองพาราณสี โดยฝักงิ้วฝักนี้มีสีทองอร่ามงดงาม ชาวบ้านมาเห็นพบ ต่างพยายามพากันปีนเก็บเเต่ก็มิสามารถเก็บฝักงิ้วนั้นได้ เมื่อท้าวพาราณสีทราบเรื่องจึงได้เสด็จมามายังอุทยานเเห่งนั้นด้วยพระองค์เอง เเละพระองค์ทรงภาวนา ตั้งจิตอธิฐานขออัญเชิญต้นงิ้วไปปลูกในวัง เมื่อนั้นจึงสามารถเก็บฝักงิ้วฝักนั้นได้ เมื่อเปิดดูข้างในปรากฏเป็นเด็กหญิงที่งดงามอยู่ภายในฝักงิ้วนั้น ท้าวพาราณสีจึงได้ทรงนำมาเลี้ยงเสมือนเป็นพระธิดา นับเป็นพระธิดาองค์ที่แปด และให้นามว่า “นางพิมพา”
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/05
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
เครื่องแต่งกายล้านนาโบราณ,ผ้าซิ่น,ผ้าซิ่นต๋า,ลายสักยันต์
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศเหนือ)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_02_4
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
1.74 * 0.87 เมตร
DIGITAL SIZE:
6383 x 4301 Pixels