วัดเวียงต้า (ทิศใต้) กล่าวถึงเจ้าแสงเมืองหลงถ้ำ

SKU: 02_27_20140525_MR01_04 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ผนังด้านนนี้ กล่าวถึงเจ้าแสงเมืองหลงถ้ำ คือ ช่วงบนเป็นภาพตอนต้นเรื่อง ภายหลังจากพระเจ้าสัญชัย พระบิดาของเจ้าแสงเมืองสวรรคตลง เจ้าแสงเมืองได้ออกเดินทางไปในป่าพร้อมกับบริวาร จากนั้นจึงได้หลงอยู่ในถ้ำ กระทั่งได้พบชีปะขาวซึ่งเป็นพระอินทร์แปลงกายนำเครื่องทิพย์มาถวายเจ้าแสนเมือง หลักจากนั้นพระเจ้าเเสนเมืองก็หาทางออกได้ ส่วนช่วงล่างเป็นภาพเล่าเรื่องตอนท้ายเรื่อง คือ เจ้าแสงเมืองได้พานางเกี๋ยงคำกลับเมืองเชียงทอง และได้มีการเฉลิมฉลอง มรสพสมโภชอย่างสนุกสนานภายในเมือง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศใต้)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_04
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
7.21 * 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
16,545 x 5597 Pixels