วัดเวียงต้า (ทิศใต้) เจ้าแสงเมืองหลงป่าต้องระหกระเหเร่ร่อน นอนกลางดินกินกลางทราย จนกระทั่งไปพบฤาษีอยู่ในป่า

SKU: 02_27_20140525_MR01_04_2 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเจ้าแสงเมืองหลงป่าต้องระหกระเหเร่ร่อน นอนกลางดินกินกลางทราย จนกระทั่งไปพบฤาษีอยู่ในป่า
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
2014/05/25
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ลักษณะของภูมิประเทศที่จิตรกรได้วาดลงไปน่าจะเป็นภูมิประเทศในแถบเวียงต้า
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

TITLE:
COLLECTION NAME:
วัดเวียงต้า (ทิศใต้)
IMAGE CODE:
02_27_20140525_MR01_04_2
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380-2410
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวงและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
1.51 * 0.87 เมตร
DIGITAL SIZE:
5871 x 3751 Pixels