สะพานคอนกรีตที่สร้างใหม่เพื่อข้ามแม่น้ำวังในเมืองลำปาง

SKU: 02_26_20171026_PH07_07 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 30 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า”สะพานคอนกรีตที่สร้างใหม่เพื่อข้ามแม่น้ำวังในเมืองลำปาง” สะพานนี้คือสะพานสะพานรัษฎาภิเศกสร้างเพื่อเชื่อมแขวงหัวเวียง (สวนดอก) กับแขวงเวียงเหนือเข้าด้วยกัน สะพานนี้สร้างเป็นรุ่นที่ 3 ทดแทนสะพานเดิมที่เป็นไม้เพราะพังลงเนื่องจากโดนท่อนซุง สะานารุ่นที่ 3 นี้เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2459 โดยมีพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยากำแพงเพชรอัครโยธินเป็นผู้ควบคุมดำเนินการก่อสร้างใช้แรงงานคนในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ส่วนบริษัทและวิศวกรผู้ควบคุมเป็นของเยอรมนี และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2460
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
Image
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายประกอบหนังสือ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_26_20171026_PH07_07
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ร.ศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
7726 × 4711
DIGITAL SIZE:
1200 × 732