หลวงฤทธิ์กาญจนประโชติ ข้าราชการเมืองน่าน

SKU: 02_29_20141201_PH01_38 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
หลวงฤทธิ์กาญจนประโชติ ข้าราชการเมืองน่าน การมอบให้ภาพถ่ายให้ไว้เป็นที่ระลึกแก่ผู้ที่นับถือ ถือเป็นธรรมเนีบมปฏิบัติอย่างหนึ่ง คล้ายกับการมอบนามบัตรให้ในปัจจุบัน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
18/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ภาพถ่ายภาพนี้เป็นภาพถ่ายภาพเดียวกันที่พบที่บ้านโลหะโชติ
COVERAGE:
บ้านเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน อ.เมืองจังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20141201_PH01_38
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2468-2477
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
เจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน
COVERAGE:
บ้านเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน อ.เมืองจังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
5” x 7”
DIGITAL SIZE:
4169*5887 Pixels