เขียนภาพพระแม่ธรณีบีปพระโมฬี

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง เขียนบริเวณด้านล่างซ้าย ข้างหน้าต่าง เขียนเล่าเรื่อง ตอนมารวิชัยปริวัตต์ (ผจญมาร) เขียนภาพพระแม่ธรณีบีปพระโมฬี หรือพระเเม่ธรณีบีปมวยผม ทำให้เกิดมวลน้ำมหาสารไหลออกจากพระโมฬีของพระนาง มวลน้ำมหาสารนั้นไหลเข้าท่วมกองทัพหมู่มาร ลอยหายไปสิ้น การแต่งกายของพระแม่ธรณีเเต่งกายในแบบหญิงไทยวน กล่าวคือ ท่อนบนเปลือย นุ่งผ้าซิ่น หรือ “ซิ่นต๋า”ซึ่งเป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นในแนวขวางลำตัว ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าซิ่นของหญิงไทยวนในอดีต ของล้านนา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรม
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_33
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรม
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
67.66×67.66 cm.
DIGITAL SIZE:
4130*5000 Pixels