เจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน

SKU: 02_29_20130308_PH01_17 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
เจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน (ยืนกลางภาพสวมหมวกขาว) กำลังหาเสียงเพื่อลงสมัครรับเลือกตั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในนามพรรคเสรีมนังคศิลา ปี พ.ศ. 2500 การแต่งกายของเจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน      ในยุคนั้นเป็นตามสมัยนิยมของยุคจอมพล ป.พิบูลสงครามคือสวมเสื้อเชิ้ตนุ่งกางเกงและสวมหมวก ส่วนหญิงชาวน่านยังมีการแต่งกายแบบดั้งเดิมคือ ยังมีการนุ่งซิ่นอยู่ ซิ่นที่นุ่งคือซิ่นม่าน  เป็นผ้าซิ่นที่พบได้ในเมืองน่านเท่านั้น ถือเป็นเอกลักษณ์ของผ้าซิ่นอย่างหนึ่งที่พบในเมืองน่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:

การหาเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร,

ซิ่นม่านคือผ้าซิ่นที่มีเอกลักษณ์พบได้เฉพาะในเมืองน่านเท่านั้น

COVERAGE:
คุ้มเจ้าราชบุตร อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเจ้าราชบุตร
IMAGE CODE:
02_29_20130308_PH01_17
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2500
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
เจ้าสมปราถนา ณ น่าน
COVERAGE:
คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) อ.เมืองน่าน จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
2547*1589 Pixels