เจ้าหญิงมณีไลย วงศ์สว่าง ในงานพระราชพิธีสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายมกุฎราชกุมารวงศ์สว่างและเจ้าหญิงมณีไลย

Description

Digital Data

TITLE:
หลวงพระบาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
เจ้าหญิงมณีไลย สว่าง ถ่ายที่ประตูทางขึ้นพระราชวังหลวงพระบาง ในโอกาสงานอภิเษกสมรส เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2505 เจ้าหญิงมณีไลย ในชุดโบราณเต็มยศแบบราชสำนักหลวงพระบาง ทรงเสื้อที่มีชื่อเรียกว่า “สะละบับ”  คือเสื้อทรงมีรูปแบบที่สาปเสื้อมาซ้อนทับกันมีการปักด้วยดิ้นเงินหรือดิ้นทองห่มสไบทับ สวมพระภูษา (ผ้านุ่ง) ทั้งเสื้อทรงและพระภูษาทำจากผ้าไหมจีน และมีการใส่ “เลิ้งเคิ้ง” คือเครื่องประดับบนศีรษะด้วย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
23/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การแต่งกายของหญิงในราชวงศ์ลาวจะมีความสวยงามและหรูหรามากๆ มีการใช้ผ้าไหมจากจีนและผ้ายกจากอินเดีย มาตัดเย็บในรูปแบบของตนเอง อีกทั้งยังมีการปักประดับตกแต่งเพิ่มเติมลงไปอย่างวิจิตร
COVERAGE:
บ้านเชียงม่วน (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
หลวงพระบาง
IMAGE CODE:
02_29_20140523_PH01_02
SUBJECT AGE:
4 สิงหาคม พ.ศ. 2505
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ คุณสิทธิพร พรหมมา และคุณแก้วมนตรี ดวงบุปผา
COVERAGE:
บ้านเชียงม่วน (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 5”
DIGITAL SIZE:
5836*8236 Pixels