เจ้าอุตรการโกศล

SKU: 02_29_20140318_PH01_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

เจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์)พร้อมครอบครัว ถ่ายที่บริเวณคุ้มเจ้าอุตรการโกศล การแต่งกายได้รับอิทธิพลจากกรุงเทพ คือเจ้าอุตรการโกศลพร้อมบุตรชายใส่เสื้อราชปะแตนและนุ่งโจงกระเบน ส่วนฝ่ายหญิงแต่งกายแบบดั่งเดิม โดยหญิงที่นั่งที่สองจากขวาสวมซิ่นป้อง หญิงนั่งที่สองจากซ้าย สวมซิ่นเชียงแสน ซิ่นป้องและซิ่นเชียงแสนเป็นซิ่นรูปแบบพิเศษที่พบเฉพาะในเมืองน่านเท่านั้น ส่วนหญิงและเด็กหญิงที่เหลือทั้งหมดล้วนสวมซิ่นต๋าที่ใช้กันทั่วไปทั้งล้านนา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
18/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ซิ่นป้องและซิ่นเชียงแสนเป็นซิ่นรูปแบบพิเศษที่พบในเมืองน่านเท่านั้น
COVERAGE:
คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์) อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย)
IMAGE CODE:
02_29_20140318_PH01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2453 – 2468
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์) อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
6198*4123 Pixels