เรื่องราวของแม่กาเผือกที่อาศัยอยู่บนต้นโพธิ์ทะเล

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมส่วนในช่องกลางภาพ ภาพจิตรกรรมเริ่มเล่าเรื่องที่กลางภาพเหนือหน้าต่าง เป็นเรื่องราวของแม่กาเผือกที่อาศัยอยู่บนต้นโพธิ์ทะเล ขณะเกิดพายุใหญ่และไฟป่า ทำให้รังที่มีไข่ทั้ง 5 ฟองได้หลุดลอยไป และมีแม่ไก่เก็บไป 1 ฟอง แม่นาคเก็บไป 1 ฟอง แม่เต่าเก็บไป 1 ฟอง แม่โคเก็บไป 1 ฟอง และแม่สิงห์เก็บไป 1 ฟอง แต่ในภาพจิตรกรรมที่ปรากฏในฝั่งขวาของภาพจิตรกรรมในช่องนี้ปรากฏภาพถูกฟูมฟักด้วยพญาไก่ และแม่โค ซึ่งไม่ปรากฏรูปแม่นาค แม่เต่าและแม่สิงห์ในห้องภาพนี้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรม
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_18
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรม
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
215.92×74.63 cm.
DIGITAL SIZE:
4130*5000 Pixels