เหตุการณ์สภาพน้ำท่วมจังหวัดน่าน

SKU: 02_29_20140404_PH03_05 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายบริจาคแก่ห้องสมุด เป็นเหตุการณ์สภาพน้ำท่วมจังหวัดน่าน เมื่อ 9 มิถุนายน พ.ศ.2495
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
DATE:
04/04/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ในอดีตเหตุการณ์น้ำท่วมในเมืองน่าน จะเกิดเกือบทุกๆ ปี
COVERAGE:
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อ.เมือง จ.น่าน
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน่าน
IMAGE CODE:
02_29_20140404_PH03_05
SUBJECT AGE:
9 มิถุนายน พ.ศ.2495
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
COVERAGE:
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อ.เมือง จ.น่าน
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
5786*4115 pixels