เอกสาร นามสกุลพระราชทาน”มหายศนันท์”

SKU: 02_29_20140318_PH07_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
เอกสาร นามสกุลพระราชทาน”มหายศนันท์” จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
18/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
นามสกุลที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่เจ้าเมืองน่าน มีทั้งหมด 4 นามสกุลได้แก่ 1.ณ น่าน พระราชทานแก่ทายาท พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช 2. พรหมวงศนันทน์ พระราชทานแก่เจ้าไชยสงคราม (มธุรศ) 3. มหาวงศนันทน์ พระราชทานแก่เจ้าวรญาติ (เทพรศ) 4.มหายศนันทน์ พระราชทานแก่เจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย)
COVERAGE:
คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์) อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย)
IMAGE CODE:
02_29_20140318_PH07_01
SUBJECT AGE:
14 มีนาคม พ.ศ.2456
CATEGORY:
เอกสาร
PROVENANCE:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์) อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
6834*5066 Pixels