เอ็ม ทานาคา 343

SKU: 02-26-20200108-PH01-343 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายปราสาทศพในงานฌาปนกิจของหญิงไม่ทราบนาม สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้มีอันจะกินในเมืองเชียงใหม่เพราะเป็นปราสาทศพขนาดใหญ่ ลักษณะของปราสาทศพเป็นรูปแบบที่นิยมสร้างและใช้กันอย่างแพร่หลายในเมืองเชียงใหม่ ด้านหน้าตั้งรูปของผู้วายชนม์ ส่วนด้านล่างหน้าปราสาทมีเณรน้อยนั่งอยู่ 5 องค์ที่น่าจะเป็นบุตรหลานที่บวชหน้าไฟให้แก่ผู้วายชนม์ ด้านข้างทั้งสองด้านมีญาติสวมชุดขาวไว้ทุกข์ ยืนอยู่หลายท่านเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
ปราสาทศพของทางเหนือของไทยในอดีตจะตั้งอยู่บนไม่ไผ่และทำการชักลากโดยการลากไปกับพื้น อาศัยผู้คนชักลากโดยเชื่อกจากด้านหน้า ให้ปราสาทศพเคลื่อนที่ไปยังจุดหมาย และจะมีตุงสามหางเป็นสัญญลักษณ์นำหน้าขบวน 
ถ่ายภาพนี้ ถ่ายโดยนาย เอ็ม ทานากะ เป็นช่างถ่ายภาพชาวญี่ปุ่น คนแรกของเชียงใหม่ ร้านรับถ่ายภาพร้านนี้อยู่ถนนเลียบแม่น้ำปิงเชิงสะพานนวรัฐ เชียงใหม่ ประเทศไทย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
01/01/2563
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
Thai/English
RELATION:
นาย เอ็ม ทานาคา ( Mr. MORINOSUKE TANAKA ) เป็นช่างถ่ายรูปชาวญี่ปุ่นคนแรกที่เปิดกิจการร้านถ่ายรูปในภาคเหนือและเป็นร้านถ่ายรูปร้านที่ 2 ของ เชียงใหม่นายทานากา เกิดที่เมืองคาโกชิมาซึ่งเป็นเมืองชายทะเลทางตอนใต้ของญี่ปุ่น บิดาประกอบอาชีพถ่ายรูป นายทานากาได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณปี พ.ศ.2443 ทำงานที่ร้านถ่ายรูป “เคอิโซนางา ไคชู” ซึ่งเป็นร้านถ่ายรูปญี่ป่นร้านแรก เปิดกิจการในปี พ.ศ 2438 ตั้งอยู่ใกล้ไปรณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง ทำงานได้ 3 ปีจึงได้เดินทางขึ้นมาเปิดร้านถ่ายรูปของตัวเอง ที่ลำปาง ต่อมา  นาย ทานากาได้รับการชักชวน จากนายแพทย์ชาวอเมริกัน ชือ ดร.คอร์ต ให้มาเปิดร้านถ่ายรูปที่เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่กว่า นายทานากาจึงย้ายมาเปิดร้านถ่ายรูปที่เชียงใหม่ พ.ศ 2446 ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่ – ลำพูน เรียบแม่นำปิง กิจการร้านถ่ายรูป ของนายทานากา ได้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่นิยมของข้าราชการ เจ้านาย พ่อค้า อย่างรวดเร็ว
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02-26-20200108-PH01-343
SUBJECT AGE:
1 มกราคม พ.ศ.2480
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ร.ศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
20×14 cm
DIGITAL SIZE:
6500×9000 Pixels