แม่น้ำและสะพานที่เชียงใหม่

SKU: 02_26_20171026_PH03_10 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 36 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า “แม่น้ำและสะพานที่เชียงใหม่” ในภาพเป็นสะพานวรัฐรุ่นแรกที่สร้างด้วยไม้ข้ามแม่น้ำปิง และยังมีเรือหางแมงป่องที่ใช้เป็นเรือเดินทางในแม่น้ำปิงก่อนที่จะมีรถไฟและถนน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
Image
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายประกอบหนังสือ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
เรือหางแมงป่องเป็นเรือของจังหวัดเชียงใหม่ สันนิษฐานว่า เรือหางแมงป่องมีใช้ในสมัยพระนางจามเทวีแห่งกรุงหริภุญชัยเกิดขึ้นจากจินตนาการของสล่าทำเรือในสมัยก่อน ที่บังเอิญไปเจอกาบมะพร้าวลอยอยู่เหนือน้ำในฤดูน้ำหลาก และบนกาบมะพร้าวมีพวก มด หนอน แมลง และ แมงป่อง อาศัยอยู่แล้วแมงป่องชี้หางไปบนฟ้า ซึ่งดูแล้วเหมือนโครง สร้างของเรือ เรือหางแมงป่อง เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเชียงใหม่เพราะแม่น้ำปิงมีเกาะแก่งมากในหน้าแล้ง เรือหางแมงป่องทำจากไม้สักและสามารถลอยน้ำได้ดีกว่าเรืออื่นๆ เรือหางแมงป่องมีความแข็งแรงเวลาที่ถูกเกาะแก่งเรือก็ไม่แตกเพราะไม้สักที่ใช้ในการทำเรือหางแมงป่องนั้นจะต้องมีขนาด 20 คนโอบ ซี่งขนาด ใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 ถึง 8 เมตรการสร้างเรือ หางแมงป่องยุคหลังต้องหยุดชะงักลงเพราะไม้สักขนาดใหญ่หาได้ยากเนื่องจากมีการตัดไม้และตั้งแต่มีการสร้างทางรถไฟเข้าสู่เมืองเชียงใหม่และการทำเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตาก จึงทำให้เรือหางแมงป่องหายจากแม่น้ำปิง
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_26_20171026_PH03_10
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ร.ศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
1200 × 785
DIGITAL SIZE:
7708 × 5041