พระพุทธรูปศิลปะพม่า ภายในถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

SKU: 02_29_20170606_PH02_24 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
พระพุทธรูปศิลปะพม่า ภายในถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
06/06/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ถ้ำเชียงดาว ถือเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเชียงดาว เเละเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนในพื้นที่เเละใกล้เคียง ในอดีตถ้ำแห่งนี้เป็นที่ปฏิธรรมของฤาษีและ พระภิกษุล้านนามาเเต่อดีต ว่ากันว่าเป็นสถานที่นิพพานของพระอรหันต์ถึง 3 องค์ สององค์นอนนิพพาน อีกองค์เดินจงกรมนิพพาน นอกจากนี้ยังมีตำนานเรื่องเล่า “เจ้าหลวงคำแดง” บุตรชายของเจ้าผู้ครองเมืองพะเยา พระองค์ได้ออกเดินทางตามหาหญิงสาวที่แปลงร่างเป็นกวางทอง ซึ่งหายลับเข้าไปในถ้ำหลวงเชียงดาว เจ้าหลวงคำแดงจึงได้ตามเข้าไปในถ้ำเเละพระองค์ก็ไม่ได้กลับออกมา เเละกลายเป็นเทวดาปกปักรักษาถ้ำหลวงเชียงดาว ชาวบ้านจึงได้สร้างศาลถวายท่านเเละตั้งชื่อให้ว่า “ศาลพ่อหลวงคำเเดง” ตามตำนานกล่าวไว้ว่าในคืนที่มีนิมิตหมายอันดี ท้องฟ้าแจ่มใสจะปรากฏลูกกลมๆ มีแสงสว่างคล้ายพระธาตุลอยออกมาจากหลังดอยเชียงดาว ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของเจ้าหลวงคำแดงไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนที่เมืองพะเยา ถ้ำเชียงดาวยังเป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานของพระสงฆ์ ภายในถ้ำประดิษฐานหลวงพ่อทันใจที่สร้างโดยฤาษีอุคันธะ ฤาษีชาวไทใหญ่ที่เดินทางมาจาริกแสวงบุญ ณ อำเภอเชียงดาว ซึ่งท่านได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างพระเจดีย์ 25 ยอด (เจดีย์ซาวห้ายอด) ขึ้นในปี พ.ศ.2456 ต่อมาครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้มาสร้างและบูรณะเป็นวัดถ้ำเชียงดาวจวบจนถึงปัจจุบัน
COVERAGE:
ภาพบริจาคจาก อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ บริจาคให้กับหอภาพ ถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_29_20170606_PH02_24
SUBJECT AGE:
ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 26
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์
COVERAGE:

ภาพบริจาคจาก อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ บริจาคให้กับหอภาพ ถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

View map

ORIGINAL SIZE:
6 cm x 6 cm (120 film)
DIGITAL SIZE:
15339*15128 Pixels