ชาวบ้านมุงดูสถานที่ นายชู โอสถาพันธุ์ ถูกลูกระเบิดของคนร้ายตายที่ตลาดนวรัฐ

SKU: 02_29_20150817_PH04_27 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ชาวบ้านมุงดูบ้านของนายชู โอสถาพันธุ์ ถูกลูกระเบิดของคนร้ายเสียชีวิต ที่ด้านหลังของตลาดนวรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ปี พ.ศ.2497
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
17/08/2558
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง คือศูนย์กลางธุรกิจในด้านการค้าขาย เนื่องจากย่านนี้มีสามตลาดใหญ่ด้วยกัน คือ ตลาดวโรรส (กาดหลวง) ตลาดต้นลำไย (กาดต้นลำไย) และ ตลาดนวรัฐ (กาดเจ็กโอ๊ว) วางตัวอยู่ โดยกาดทั้งสามตั้งขึ้นในช่วงที่การค้าทางเรือระหว่างเชียงใหม่และ กรุงเทพฯ มีความเจริญเติบโตมากขึ้น กาดเจ๊กโอ้ว หรือตลาดนวรัฐ ตั้งขึ้นตามชื่อของเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงองค์ที่ 9 ทั้งนี้เพราะตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นคุ้มของเจ้าแก้วนวรัฐ ในปีพ.ศ. 2488 เถ้าแก่โอ้ว (นายชู โอสถาพันธุ์) ได้ซื้อคุ้มหลังนี้ และอพยพครอบครัวเข้าไป อยู่ ในปี พ.ศ. 2500 ได้รื้อคุ้มออกและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นตลาด เพราะเห็นว่าบริเวณนี้อยู่ติดกับแม่น้ำปิง มีผู้คนสัญจรไปมามาก ประกอบกับตัวคุ้มเองก็ชำรุดเสื่อมโทรมลงมากแล้ว
COVERAGE:
บ้านบุญเสริม สาตราภัย ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
บุญเสริม สาตราภัย
IMAGE CODE:
02_29_20150817_PH04_27
SUBJECT AGE:
พ.ศ.2497
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
บุญเสริม สาตราภัย
COVERAGE:
บ้านบุญเสริม สาตราภัย ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
5.5” x 7”
DIGITAL SIZE:
4075*3162 Pixels