การเข้าแถวของนักเรียนแห่งหนึ่งใน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรอรับเสด็จ รัชกาลที่ 9

SKU: 02_29_20150817_PH04_25 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
การเข้าแถวของนักเรียนแห่งหนึ่งใน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงนำสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 9 แห่งเดนมาร์กและสมเด็จพระราชินีอินกริด เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ปี พ.ศ.2505
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
17/08/2558
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มักจะทรงนำพระราชอาคันตุกะที่เสด็จเยือนประเทศไทย เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกัน
COVERAGE:
บ้านบุญเสริม สาตราภัย ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
บุญเสริม สาตราภัย
IMAGE CODE:
02_29_20150817_PH04_25
SUBJECT AGE:
พ.ศ.2505
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
บุญเสริม สาตราภัย
COVERAGE:
บ้านบุญเสริม สาตราภัย ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
3.5” x 5.5”
DIGITAL SIZE:
6666*4466 Pixels