หลวงธนานุสรณ์ โลหะโชติ

SKU: 02_29_20130319_PH01_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
หลวงธนานุสรณ์ โลหะโชติ พระคลังจังหวัดน่าน ภรรยาคือนางบัวจี่ น้องสาวของนางขันแก้ว อิศรางกุล ณ อยุธยา(บุตรีของพ่อค้าชาวไทใหญ่ในเมืองน่าน)
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
19/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ตระกูลโลหะโชติถือเป็นตระกูลใหญ่และมีชื่อเสียงในเมืองน่าน
COVERAGE:
บ้านคุณโชติ โลหะโชติ อ.เมือง จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านโลหะโชติ
IMAGE CODE:
02_29_20130319_PH01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2468-2477
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
โชติ โลหะโชติ
COVERAGE:
บ้านคุณโชติ โลหะโชติ อ.เมือง จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
5” x 6”
DIGITAL SIZE:
7410*9817 Pixels