หม่อนแก้ว สุคำ

SKU: 02_29_20140403_PH01_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
หม่อนแก้ว สุคำ(ซ้ายมือ)และน้องสาวหม่อนฝัน กองวี(ขวามือ) บุตรชองหม่อนคำ และทั้งสองท่านสวมซิ่นเดิ้บในรูปแบบเฉพาะของของเมืองน่าน อีกทั้งมีลวดลายตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มอ.นาหมื่น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
04/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ผ้าซิ่นในกลุ่ม อ.นาหมื่นยังมีลวดลายและการตกแต่งเฉพาะกลุ่มลงไป เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มนี้ที่มีเพิ่มเติมมากกว่ากลุ่มอื่นๆในเมืองน่าน
COVERAGE:
บ้านนายเผ่าพันธ์ ปาวิชัย อ.นาหมื่น จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
อำเภอนาน้อย
IMAGE CODE:
02_29_20140403_PH01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2509
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นายเผ่าพันธ์ ปาวิชัย และ เพลินจิต ใจคำ
COVERAGE:
บ้านนายเผ่าพันธ์ ปาวิชัย อ.นาหมื่น จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
3” x 5”
DIGITAL SIZE:
1099*17407 Pixels