กล่องเครื่องเงิน ศิลปะพม่า

SKU: 02_29_20171026_PH07_75 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 182 เป็นภาพที่มีคำอธิบาย ว่า “กล่องเครื่องเงินของพม่า (มีน้ำหนักของเงินมากกว่า 200 รูปี)(สมบัติของผู้เขียน)” กล่องเครื่องเงินของพม่าที่มีน้ำหนักของเงินมากกว่า 200 รูปี สมบัติของผู้เขียนคือ Mr.Reginald Le May ที่ได้ซื้อเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวในช่วงที่มาสำรวจทางภาคเหนือของไทย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
Image
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายประกอบหนังสือ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
รูปีคือเงินอินเดียที่ใช้เป็นหน่วยวัดมาตรฐานของการชั่งน้ำหนักของโลหะเงินในอดีตที่นิยมใช้กันทั่วไปล้านนาก่อนที่จะหันมาใช้มาตรฐานหน่วยวัดเป็นบาทและเป็นกรัมอย่างในปัจจุบัน
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_29_20171026_PH07_75
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ร.ศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
4902 × 3533
DIGITAL SIZE:
1200 × 865