(ภาษาไทย) การนำเสนอพื้นที่ต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

对不起,此内容只适用于泰文