(ภาษาไทย) พิธีเปิดนิทรรศการ “จากจิตรกรรมสู่ปัจจุบัน” F(fashion) from Painting

对不起,此内容只适用于泰文