(ภาษาไทย) ความสำคัญของโครงการหอภาพถ่ายล้านนา

对不起,此内容只适用于泰文美式英文