(ภาษาไทย) ขั้นตอนในการบรรพชาของชายไม่ทราบนามในภาพเริ่มด้วยการโกนผม

SKU: 02_29_20140918_PH06_01 分类:

描述

对不起,此内容只适用于泰文