(ภาษาไทย) จันทคาธกับพระเจ้ากาวินทะขณะใช้หอกในการสัประยุทธ์

描述

对不起,此内容只适用于泰文