(ภาษาไทย) ชาวเขาเผ่าเย้ากำลังนั่งปักผ้าที่ อ.ปัว จ.น่าน

分类:

描述

对不起,此内容只适用于泰文