(ภาษาไทย) นายสมศักดิ์ ทิพย์ปัญญา ขณะอุปสมบทเรียนครั้งที่สอง ที่วัดบุญยืน

SKU: 02_29_20140320_PH06_12 分类:

描述

对不起,此内容只适用于泰文