(ภาษาไทย) นายสมศักดิ์ ทิพย์ปัญญา อุปสมบทเรียนครั้งที่สอง ที่วัดบุญยืน อ.เวียงสา

SKU: 02_29_20140320_PH06_07 分类:

描述

对不起,此内容只适用于泰文