(ภาษาไทย) บริเวณการก่อสร้างปากท่อระบายน้ำล้นของเขื่อนภูมิพล

SKU: 02_29_20140320_PH07_01 分类:

描述

对不起,此内容只适用于泰文