(ภาษาไทย) พระพักตร์พระประธานในวัดภูมินทร์เดิมเป็นรูปแบบสกุลช่างสุโขทัย

分类:

描述

对不起,此内容只适用于泰文