(ภาษาไทย) พิธีสู่ขวัญนาคนายสมศักดิ์ ทิพย์ปัญญา ในการอุปสมบทครั้งที่สองที่วัดบุญยืน

SKU: 02_29_20140320_PH06_09 分类:

描述

对不起,此内容只适用于泰文