(ภาษาไทย) พิธีเชิญพัดยศสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร

SKU: 02_29_20140320_PH04_04 分类:

描述

对不起,此内容只适用于泰文