(ภาษาไทย) ภาพจิตรกรรมของทหารที่แบกปืนยืนด้านหลัง

描述

对不起,此内容只适用于泰文