(ภาษาไทย) ภาพถ่ายเป็นที่ระลึกในงานอุปสมบทพระสมหวัง ระวังยศ

SKU: 02_29_20140404_PH01_06 分类:

描述

对不起,此内容只适用于泰文