(ภาษาไทย) วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก) นางสิงคีมเหสีน้อยของท้าวพรหมทัตเข้าไปพูดคุยกันกาละกะเสนาภายในเรือน เพื่อยุยงให้กาลกะเสนายกทัพไปต้านทัพของก๋ำกาดำ

SKU: 02_27_20140525_MR01_01_10_1 分类:

描述

对不起,此内容只适用于泰文美式英文