(ภาษาไทย) วัดเวียงต้า (ทิศใต้) ปราสาทเมืองเชียงทอง เจ้าแสงเมืองครองเมืองพร้อมด้วยนางเกี๋ยงคำ มเหสีคอยปรนนิบัติพัดวี

SKU: 02_27_20140525_MR01_04_6 分类:

描述

对不起,此内容只适用于泰文美式英文