(ภาษาไทย) วัดเวียงต้า (ทิศตะวันออก) ภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และเหล่าเทวดาในภพภูมิต่างๆ เช่น นาค ยักษ์ และพญาครุฑ

SKU: 02_27_20140525_MR01_01_01_03 分类:

描述

对不起,此内容只适用于泰文美式英文