(ภาษาไทย) แผ่นที่ 28 กัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ กล่าวถึงพระเวสสันดรเถลิงราชสมบัติปกครองนครสิพี โดยทศพิธราชธรรมบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขตลอดพระชนมายุ (จิตรกรรมภาพพระบฏเขียนลงบนผ้า)

SKU: 02_25_20150207_MR25-01_24 分类:

描述

对不起,此内容只适用于泰文