(ภาษาไทย) แผ่นที่ 21 กัณฑ์ที่ 12 กัณฑ์ฉกษัตริย์ เป็นกัณฑ์ที่ทั้งหกกษัตริย์ถึงวิสัญญีภาพสลบลงเมื่อได้พบหน้า ณ อาศรมดาบสที่เขาวงกต (จิตรกรรมภาพพระบฏเขียนลงบนผ้า)

SKU: 02_25_20150207_MR25-01_21 分类:

描述

对不起,此内容只适用于泰文