(ภาษาไทย) หญิงป้อนข้าวคนป่วย ที่เป็นหนึ่งในเทวทูตทั้ง 4 ที่แปลงกายมาเป็นคนแก่

描述

对不起,此内容只适用于泰文