(ภาษาไทย) เรือข้ามแม่น้ำโขง ในอดีตแม่น้ำโขงมีขนาดกว้างและมีน้ำปริมาณมาก

SKU: 02_29_20140523_PH04_08 分类:

描述

对不起,此内容只适用于泰文