(ภาษาไทย) เหตุการณ์การรบระหว่างจันทคาธขณะต่อกรกับพระเจ้ากาวินทะ

描述

对不起,此内容只适用于泰文