(ภาษาไทย) ปูนปั้นรูปพญานาคหน้าพระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

分类:

描述

[TABS_R id=2107]