(ภาษาไทย) สมเด็จพระพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรที่อำเภอแม่แตง

SKU: 02_29_20150817_PH04_03 分类:

描述

[TABS_R id=2512]