(ภาษาไทย) รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดเชียงราย

SKU: 02_29_20150817_PH04_02 分类:

描述

[TABS_R id=2514]